Byfest i Billund

Billund Politihundeforening.

En forening også for civile hundeførere.

Lørdag den 2 Juni stod den på opvisning til Byfest i Billund. En meget varm dag for hundene.