Æresmedlemmer

                                                                                                                                                                     

16. maj 2019Æresmedlemmer. Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Billund PH i forbindelse med et medlemsmøde onsdag den 15. maj 2019 udnævnte ”Kurterne” Kurt Conrad Christiansen og Kurt Andersen udnævnt til æresmedlemmer af Billund Politihundeforening (tidligere Ribe Amts Politihundeforening).

Begge medlemmer har i mange år været, og er fortsat en kæmpe resurse for politihundesagen, som gennem tiden har virket, ikke kun for lokalforeningens medlemmer, men alle PH medlemmer, som havde behov for råd og vejledning. Man går aldrig forgæves til ”Kurterne”, de er altid villige til at hjælpe med det hundefaglige. For begge æresmedlemmer kan man hænge nedenstående udsagn på:

• har gennem mange år vist politihundesagen sin særlige interesse.

• har i sit virke, været gennemgående resurse person, som mange medlemmer har trukket på, i forbindelse med hundetræningen

• har altid stået til rådighed for medlemmerne

• har i mange år været aktiv i foreningens bestyrelse, og her bestridt forskellige tillidsposter

• har gennem sit virke været en fornem repræsentant for politihundesagen

Foreningen vil ved udnævnelse af æresmedlemmerne takke dem og deres familie for det kæmpe arbejde de har lagt / ligger i politihundesagen.


På foreningens vegne

Henning Dahl

Formand